Relationscoaching

Om du befinner dig i en situation där du är skild, har barn och upplever problem med ditt ex, så kan relationscoaching vara till stor hjälp för att hitta en lösning. Relationscoaching fokuserar på att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan parterna, speciellt när barn är involverade. Genom att skapa en strategi som främjar positiv dialog och konstruktiva interaktioner, kan coaching hjälpa er att bygga upp en mer harmonisk dynamik för allas bästa.

En behandling med en relationscoaching involverar samtal som äger rum antingen via telefon eller plattformar som Zoom. Under dessa samtal får du och ditt ex möjlighet att uttrycka era känslor, önskemål och bekymmer. Genom att identifiera de underliggande problemen och utveckla strategier för att hantera dem, kan ni gradvis återuppbygga en sund kommunikationskanal.

Det är viktigt att förstå att relationscoaching inte handlar om att tvinga er att återuppta en romantisk relation, utan snarare om att bygga en funktionell och positiv samarbetsrelation, särskilt när det gäller barnets bästa.